NUMERY SERII PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGOnr 38/2017
KRAJOBRAZ W PRAKTYCE I EDUKACJI

Redakcja tomu: Joanna Plit

pobierz artykuły
nr 37/2017
PODZIAŁY REGIONALNE A KRAJOBRAZY. NOWE UJĘCIA I OCENY KRYTYCZNE

Redakcja tomu: Jerzy Nita

pobierz artykuły
nr 36/2017
KRAJOBRAZ - TRADYCJA, WYZWANIA, NOWOCZESNOŚĆ

Redakcja tomu: Ks. Jacek Łapiński, Ewa Mackoś-Iwaszko

pobierz artykuły
nr 35/2017
IZOLACJA I WYSPOWOŚĆ W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM

Redakcja tomu: Michał Kupiec

pobierz artykuły
nr 34/2016
KRAJOBRAZY INSPIRACJI – OD KONTEMPLACJI DO KSZTAŁTOWANIA

Redakcja tomu: Sebastian Bernat

pobierz artykuły
nr 33/2016
KRAJOBRAZOWE KONSEKWENCJE WYSPOWOŚCI

Redakcja tomu: Wiaczesław Andrejczuk

pobierz artykuły
nr 32/2016
PRZESTRZEŃ I TOŻSAMOŚĆ, OKOLICA I OTOCZENIE - Z BADAŃ NAD KRAJOBRAZEM KULTUROWYM

Redakcja tomu: Agata Zachariasz

pobierz artykuły
nr 31/2016
OCENY KRAJOBRAZU. DOŚWIADCZENIA OKOŁO AUDYTOWE

Redakcja tomu: Joanna Plit

pobierz artykuły
nr 30/2015
WYMIARY KRAJOBRAZU - KONCEPTUALNE PODSTAWY RÓŻNORODNOŚCI

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątek

pobierz artykuły
nr 29/2015
FENOMEN MIEJSCA - W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI KRAJOBRAZU

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątek, Joanna Plit

pobierz artykuły
nr 28/2015
ZMIANY KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH W OBRAZIE KARTOGRAFICZNYM

Redakcja tomu: Edyta Regulska, Joanna Plit

pobierz artykuły
nr 27/2015
MAPY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ

Redakcja tomu: Joanna Plit, Urszula Myga-Piątek

pobierz artykuły
nr 26/2014
WYROBISKA I GEOSTANOWISKA W KRAJOBRAZIE. PROBLEM ADAPTACJI I UDOSTĘPNIENIA

Redakcja tomu: Jerzy Nita, Ryszard Chybiorz

pobierz artykuły

nakład wyczerpany
nr 25/2014
KRAJOBRAZ A PRZESTRZEŃ. ASPEKTY PRAKTYCZNE I STUDIA PRZYPADKÓW

Redakcja tomu: Grzegorz Jankowski

pobierz artykuły
nr 24/2014
KRAJOBRAZ A PRZESTRZEŃ. ASPEKTY TEORETYCZNE

Redakcja tomu: Joanna Plit, Wiaczesław Andrejczuk

pobierz artykuły
nr 23/2014
DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE COMMISSION No. 23

Editor: Urszula Myga-Piątek

pobierz artykuły
nr 22/2013
CMENTARZE I OGRODY W KRAJOBRAZIE

Redakcja tomu: Agata Zachariasz

pobierz artykuły
nr 21/2013
OBIEKTY RELIGIJNE W KRAJOBRAZIE

Redakcja tomu: Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga

pobierz artykuły
nr 20/2013
KRAJOBRAZ A CZŁOWIEK W CZASIE I PRZESTRZENI

Redakcja tomu: Wiaczesław Andrejczuk, Marek Jóźwiak

pobierz artykuły
nr 19/2013
KRAJOBRAZY POGRANICZA KULTUROWEGO

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątek

pobierz artykuły
nr 18/2012
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA W KRAJOBRAZIE

Redakcja tomu: Grzegorz Jankowski, Urszula Myga-Piątek, Sławomir Pytel

pobierz artykuły
nr 17/2012
SACRUM W KRAJOBRAZIE

Redakcja tomu: Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga

pobierz artykuły

nakład wyczerpany
nr 16/2012
ŹRÓDŁA KARTOGRAFICZNE W BADANIACH KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Redakcja tomu: Joanna Plit, Jerzy Nita

pobierz artykuły
nr 15/2011
NIEMATERIALNE WARTOŚCI KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH

Redakcja tomu: Sebastian Bernat

pobierz artykuły
nr 14/2010
KRAJOBRAZ A TURYSTYKA

Redakcja tomu: Wiaczesław Andrejczuk

pobierz artykuły

nakład wyczerpany
nr 13/2010
KRAJOBRAZY KULTUROWE DOLIN RZECZNYCH. POTENCJAŁ
I WYKORZYSTANIE

Redakcja tomu: Joanna Plit

pobierz artykuły
nr 12/2009
POLSKIE KRAJOBRAZY WIEJSKIE DAWNE I WSPÓŁCZESNE

Redakcja tomu: Zbigniew Kuriata

pobierz artykuły

nakład wyczerpany
nr 11/2008
DŹWIĘK W KRAJOBRAZIE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

Redakcja tomu: Sebastian Bernat

pobierz artykuły
nr 10/2008
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątek,
                       Krystyna Pawłowska


pobierz artykuły
nr 9/2008
METHODOLOGY OF LANDSCAPE RESEARCH

Redakcja tomu: Wiaczesław Andrejczuk

pobierz artykuły
nr 8/2008
METHODS OF LANDSCAPE RESEARCH

Redakcja tomu: Joanna Plit, Wiaczesław Andrejczuk

pobierz artykuły
nr 7/2007
DOLINY RZECZNE: PRZYRODA-KRAJOBRAZ-CZŁOWIEK

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątekpobierz artykuły

nakład wyczerpany
nr 6/2007
KRAJOBRAZY PRZEMYSŁOWE I POEKSPLOATACYJNE

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątekspis treści
nr 5/2006
GRANICE W KRAJOBRAZACH KULTUROWYCH

Redakcja tomu: Joanna Plitspis treści
nr 4/2005
KRAJOBRAZ KULTUROWY. ASPEKTY TEORETYCZNE
I METODOLOGICZNE

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątekpobierz artykuły
nr 3/2004
PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO KARPAT.
WYBRANE ASPEKTY

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątekspis treści
nr 2/2003
WODA W PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ I KULTUROWEJ

Redakcja tomu: Urszula Myga-Piątekpobierz artykuły

nakład wyczerpany
nr 1/2002
PROBLEMY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU GÓRNEGO ŚLĄSKA NA TLE DOŚWIADCZEŃ Z INNYCH REGIONÓW POLSKI

Redakcja tomu: Andrzej T. Jankowski
                       Urszula Myga-Piątek
                       Grzegorz Jankowski


pobierz artykuły

nakład wyczerpany
Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60