XXI Seminarium krajobrazowe
"Krajobrazy Inspiracji. Inspiracje krajobrazowe"
Kazimierz Dolny, 2016


XVII Seminarium krajobrazowe
"Wyrobiska i geostanowiska w krajobrazie. Problem adaptacji i udostępnienia"
Częstochowa - Olsztyn - Rudniki, 2014XVI Seminarium krajobrazowe "Przestrzeń a krajobraz", Sosnowiec, 2013III Forum rekonstrukcji Obiektów Historycznych - wyjazd terenowy do gminy Lipno, 2013Seminarium nt.
Ochrona i zagospodarowanie źródeł
północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - Lelów 2013
Wyjazdowe posiedzenie Komisji - Puławy 2011Koncepcja krajobrazu w turystyce - Krym 2010Międzynarodowa Konferencja Methodology of landscape research - Krynica 2008


XII seminarium - "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych"IX seminarium - "Krajobrazy dolin rzecznych"VI seminarium - "Krajobrazy Karpat"IV seminarium - "Woda w krajobrazie"III seminarium - "Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego
Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy"


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego