Archiwum konferencji


 • 7 czerwca 2000 r.
  I Seminarium "Współczesne kierunki i metody badań krajobrazu". Udział wzięło 30 osób.

 • 19 czerwca 2001 r.
  II seminarium "O jedności i wielości znaczeń krajobrazu". Udział wzięło 45 osób.

 • 26-27 września 2002 r., Sosnowiec
  III seminarium "Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy". Zgromadziło 50 uczestników.

 • 23-24 października 2003 r., Sosnowiec
  IV seminarium "Woda w krajobrazie". zgromadziła blisko stu uczestników w tym po raz pierwszy gości z zagranicy. Udział wzięło 57 osób.

 • 5-6 czerwca 2004 r., Cieszyn
  V seminarium zorganizowane wspólnie z Instytutem Etnologii i Nauk o Kulturze pod nazwą: "Przestrzeń i kultura". Uczestniczyło w nim 40 osób.

 • 7-9 października 2004 r., Cieszyn i tereny wsi Beskidu Żywieckiego
  VI seminarium "Krajobrazy Karpat" . Wzięło w nim udział 65 osób w tym goście zagraniczni (ze Słowacji i Ukrainy).

 • 21-22 października 2005 r., Warszawa
  VII seminarium "Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych". Udział wzięły 42 osoby.

 • 11-12 maja 2006 r., Sosnowiec i miasta regionu górnośląskiego (m.in. Będzin, Zabrze)
  VIII seminarium "Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i poeksploatacyjne". Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, z uwagi na aktualne problemy rewitalizacji i zmian użytkowania przestrzeni.

 • 26-29 maja 2007 r., Czerniowce, Ukrainia
  IX seminarium "Krajobrazy dolin rzecznych" Po raz pierwszy miało ono charakter dwustronny: polsko-ukraiński. W konferencji wzięło udział ponad 130 osób, z wszystkich ośrodków akademickich polski i wielu ośrodków Ukrainy.

 • 8-10 maja 2008 r., Niepołomice
  X seminarium "Zarządzanie krajobrazem kulturowym a kształtowanie proekologicznych postaw społecznych". Udział wzięło 121 osób, w tym 5 gości zagranicznych.

 • 3-4 września 2008 r., Lublin
  XI seminarium "Dźwięk w krajobrazie-stan i perspektywy badań"

 • 14-16 maja 2009 r., Kamień Śląski
  XII seminarium "Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym" - główny organizator Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 • 29-30 września 2010 r., Lublin, Łęczna
  XIII seminarium "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych"

 • 14-15 października 2011 r., Warszawa
  XIV seminarium "Materiały kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego".

 • 25-27 września 2012 r., Lublin
  XV seminarium "Sacrum w krajobrazie"

 • 8 listopada 2013 r., Sosnowiec
  XVI seminarium "Przestrzeń a krajobraz - wspólne cechy i różnice"


Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego