Od stycznia 2018 r. Czasopismo PKKK będzie wydawane w formie dwujęzycznej (polskiej i angielskiej równolegle /dwuszpaltowo). Czasopismo będzie ukazywało się w nowej szacie graficznej i każdy artykuł będzie miał numer DOI. Planowanych jest 24 artykułów rocznie. Aktualnie przyjmowane są teksty do pierwszych tomów na rok 2018, wydawanych w nowej wersji. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie tekstów po polsku, które po pozytywnych recenzjach i poprawkach będą tłumaczone (przez autorów) na język angielski. Zasady przygotowywania do druku i problematyka Wydawnictwa pozostają bez zmian. Mamy nadzieję, że nowy model publikowania artykułów i nowy wizerunek naszego czasopisma, przyczynią się do upowszechnienia wyników badań nad krajobrazem kulturowym nie tylko w wymiarze krajowym ale i międzynarodowym, gdyż pozwolą na transmisję polskiego dorobku zagranicę, a z czasem zachęcą naukowców z zagranicy do publikowania w nim. W ten sposób staramy się dodatkowo wzmocnić profil naukowy i atrakcyjność naszego wydawnictwa.Copyright © Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60